SÅDAN FUNGERER DENTCALL®X

DENTCALL®X fungerer på den måde at I får installeret DENTCALL®X i de rum, hvor der enten skal kunne kaldes fra eller kunne svares fra, der vil typisk være opkaldssteder i alle klinikrum, derudover vil det være en god ide med svarsteder i receptionen, sterillen, personalerum og/eller kontor. 

Så når tandlægen eller tandplejeren har brug for hjælp på en klinik, trykker de på kaldeknappen/fodkontrollen på unitten eller på deres eget ID på DENTCALL®X tastaturet, så blinker det pågældende ID på alle paneler. Herved kan klinikassistenten se det fra et af de steder hvor der er opsat et DENTCALL®X panel og svare på opkaldet at han/hun er på vej, det kan tandlægen/tandplejeren nu se ved at det pågældende ID nu lyser konstant. Når klinikassistenten er færdig på klinikken, trykker han/hun på panelet eller på unitten, på vej ud og nu slukker lyset på ID’et på alle panelerne.  

KALD PÅ UNITTEN

Med DENTCALL®X panelet i dit klinikrum, har du mulighed for at koble det til din unit, så du kan benytte kaldeknappen eller fodkontrollen til at aktivere et opkald med dit ID på, til alle DENTCALL®X panelerne. Dette kan være nyttig, hvis du er vant til at bruge unittens funktioner, så du ikke skal vende dig om eller række ud for at trykke på  DENTCALL®X panelet. Opkaldet kan også nulstilles på unittens kaldeknap så man undgår at skulle betjene panelet.

HJÆLP TIL RECEPTION ELLER STERIL

Det vil være en god ide med et DENTCALL®X panel i både reception, steril og personalerummet, som svarsteder, så alle har mulighed for at se, hvis der er brug for hjælp et sted på klinikken, dette skaber en god atmosfære. Hvis du har mulighed for det eller jeres placeringer gør, at det vil være en god ide med et DENTCALL®X panel i receptionen og i sterillen, hvor der skal være mulighed for opkald disse steder, så skal det tages højde for ved bestillingen. Det giver den mulighed at hvis der f.eks. opstår en akut situation i receptionen eller hvis der er mange patienter der, kan der kaldes på hjælp og den der nu har tid svarer på opkaldet. Så kan man se at der er hjælp på vej.

VIS KUN EGET ID

For nogle kan det virke forstyrrende at der er lyd og lys der blinker DENTCALL®X panelet under f.eks. en operation eller lignende, derfor er det muligt at slå “Vis kun eget ID” til, så man kun hører og ser status på ens eget ID. Så det er enkelt med ID tasten at slå det til og fra efter behov. 

LYDLØST

Det kan i nogle tilfælde, at kunne slå lyden fra, så man kun ser status på DENTCALL®X panelet, men ikke hører den. Det kan f.eks. være under en operation. 

VIS OPKALDS RÆKKEFØLGE

Det er muligt at programmere jeres DENTCALL®X panel til at vise rækkefølgen på opkaldene, dette kan være en god ide på en stor klinik, hvor klinikassistenten skal hjælpe til i flere klinikrum, så har de muligheden for at se hvem der har kaldt først, de ved så hvem der er den næste i køen de skal gå til. DENTCALL®X panelet holder selv styr på rækkefølgen efterhånden som de afsluttes rundt i klinikrummene. 

SELEKTIVT OPKALD

Hvis kaldeknappen holdes inde i 3 sek. lyder en dobbelt beep og lampen blinker hurtigt.
Du har nu mulighed for at aftale internt på klinikken, hvad selektivt opkald skal bruges til hos jer, hvordan denne funktion vil gavne jeres klinik og arbejdsgange mest muligt. Selektivt Opkald høres som dobbelt beep og vises som et hurtigt blinkende lys ved den knap nummer hvor opkaldet kom fra. Det kan f.eks. bruges til at være en bestemt person der skal komme ind i klinikrummet, det kan også være noget bestemt klinikassistenten skal komme med, det kan være mange forskellige ting, det er kun jer selv der sætter grænserne.

QUICKKALD

Det er muligt at aktivere jeres DENTCALL®X panel til tillade “Quickkald”
Man kan komme ud for, at man hastigt har brug for hjælp, det kan også være en truende person i receptionen. Her kan det være rart med quickkald, hvor ens ID blinker hurtigt og det giver en lyd hvert 3. sek., dette er en programmering i panelet, som man skal gøre installatøren opmærksom på hvis man gerne vil benytte. Quickkald kan kun nulstilles på det panel som opkaldet kommer fra, det er en sikkerhed for at der kommer en til det rigtige sted.